Home / DỊCH VỤ THÁM TỬ / Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu là một loại dịch vụ được công ty dịch vụ thám tử Hoàn Cầu sử dụng những nghiệp vụ thám tử để điều tra và thu thập thông tin theo từng yêu cầu cụ thể của quý khách.

Cung cấp thông tin theo yêu cầu là quá trình điều tra, thu thập thông tin một cách có kế hoạch cụ thể, có mục đích rõ ràng theo yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu chúng tôi cung cấp bất cứ thông tin gì quý khách muốn biết một cách nhanh chóng và chính xác.

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

 • Cung cấp thông tin về một cá nhân nào đó
 • Cung cấp thông tin về một công ty nào đó
 • Cung cấp thông tin về một sự việc cụ thể nào đó
 • Cung cấp thông tin về một khúc mắc nào đó
 • Cung cấp thông tin về bất cứ điều gì quý khách đang quan tâm

Các bước thu thập và cung cấp thông tin:

 1. Nhận diện mục đích và yêu cầu về thông tin của khách hàng
 2. Lên kế hoạch điều tra và thu thập thông tin
 3. Tiến hành điều tra và thu thập thông tin cụ thể
 4. Phân loại và đánh giá thông tin theo yêu cầu và mục đích của khách hàng
 5. Nếu chưa đủ thông tin theo mục đích và yêu cầu, lên kế hoạch thu thập thông tin tiếp theo
 6. Khi có đầy đủ thông tin theo yêu cầu, chuyển giao thông tin cho khách hàng
 7. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiến hành hủy thông tin trên hệ thống lưu trữ đã được chúng tôi mã hóa an toàn.

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin theo yêu cầu của quý khách, mục đích sử dụng thông tin thuộc về quý khách. Tuy nhiên, quý khách không được sử dụng những thông tin của công ty dịch vụ thám tử Hoàn Cầu cung cấp vào những mục đích mà pháp luật Việt Nam cấm. Mọi vấn đề liên quan tới pháp luật Việt Nam hiện hành chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Liên hệ dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu: 0902 746 345  –  0967 185 789

Công ty dịch vụ thám tử Hoàn Cầu uy tín – chuyên nghiệp

error: Content is protected !!